Exam Center List


गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Dnyanprabodhini Madhyamik & Kanishta Mahavidyalya, Sasane Nagar, Hadpsar, Pune - 411028)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Pune Vidyarthi Gruhache Vidyabhavan Highschool & Jr. College, CTS : 218, Br. Nath, Pai. Nagar, Ghatkopar, Mumbai (East) - 400077)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Pune Vidyarthi Gruhache Vidyabhavan Highschool & Jr. College, CTS : 218, Br. Nath, Pai. Nagar, Ghatkopar, Mumbai (East) - 400077)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Balvikas Vidyamandir, Sarvodya Nagar, Meghvadi, Jogeshwari, Mumbai (East) - 400060)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Balvikas Vidyamandir, Sarvodya Nagar, Meghvadi, Jogeshwari, Mumbai (East) - 400060)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Dnyanprabodhini Madhyamik & Kanishta Mahavidyalya, Sasane Nagar, Hadpsar, Pune - 411028)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (N.M.V. Girls School & Junior College, Pune
2069 / 70 , Sadashiv Peth, Behind S.P. College , Pune - 411030)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (N.M.V. Girls School & Junior College, Pune
2069 / 70 , Sadashiv Peth, Behind S.P. College , Pune - 411030)

Exam Center


Exam Name गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)
Year 2022-2023
Standard 8th
Exam Center Dnyanprabodhini Madhyamik & Kanishta Mahavidyalya, Sasane Nagar, Hadpsar, Pune - 411028