समिती प्रमुख


अ.क्र . पद विभाग जिल्हा छायाचित्र सदस्याचे पूर्ण नाव व पत्ता शाळेचे नाव व पत्ता
1सदयस्य परीक्षा समिती प्रमुख लातूरलातूरश्री. भागवत केशवराव भोसले
श्रीनिवास संकुल ,प्लॉट न. ५,सावेवाडी ,लातूर
मो .9421574967
स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर

महापूर ,ता. जि .लातूर 

2सदयस्य प्रकाशन समिती प्रमुख पुणे अहमदनगरश्री. नवनाथ किसनराव घुले
बाकलिवाल कॉलनी ,चिपाडे मळा,सारासनगर ,अहमदनगर
मो .9421770606
नरसिंह माध्यमिक विद्यालय ,

भातोडी  ता. नगर ,

जि. अहमदनगर 

3सदयस्य गणित शिक्षण समिती प्रमुख अमरावती वाशीमश्री. दिनेश किसनराव पळसकर
तुषार कॉलनी ,कारंजा (लाड ) जि .वाशीम
मो .9423651766
जे .सी हायस्कूल

कारंजा (लाड )

जि .वाशीम 

4सदयस्य विद्या समिती प्रमुख नागपूरनागपूरश्री. नरेंद्र भास्करराव पिंपरे
द्वारा डॉ . भोयर ,एस .बी .आय .जवळ ,उमरेड ,जि .-नागपूर
मो .8208617447
स्व. संतोषराव रडके हायस्कूल

सिल्ले ,ता. कुट्टी, जि .नागपूर 

>  गणित प्रज्ञा स्पर्धा 2020 >  गणित प्रज्ञा स्पर्धा 2019 >  Magzine >  Mgam > Results >  उपक्रम आणि Circulars
-->